TEXTIL
Under namnet Jernvirke formger jag, tillsammans med min man, kläder i kvalitativa naturmaterial där hållbarheten är i fokus. Våra kläder är hantverksmässiga produkter  som  är  menade att användas alla dagar i veckan  oavsett väder och sammanhang.


TEXTILE
Under the name Jernvirke, my husband and I create durable clothes in natural materials. Real clothes made right.

OLGA RIDNETEXTIL
070 282 32 09 · www.jernvirke.se