ILLUSTRERAD KERAMIK
Alla mina saker görs förhand av mig.
Jag tycker om att hela processen är så varierad. Skissa och knåda, dreja och montera, putsa, penselmåla och bränna, glasera och sen bränna igen. Jag har jobbat med leran i över trettio år och vill hela tiden göra nytt. Både fingrejer och bruksgods.


ILLUSRATED CERAMICS
All my things are made by hand.
I think the whole process is so varied. Sketch and knead, turn and mount, brush, paint brush and burn, glaze and then burn again. I have been working with the clay for over thirty years and want to constantly do new things. Both fine ware and utility goods.

MARIE-LOUISE SUNDQVIST – ILLUSTRERAD KERAMIK
Lilla Fabriken
Kvarnvägen 3 · 624 62 Fårösund · 070 303 94 86 ·
Instagram: marielouisesundqvist