TEXTIL & KLÄDER
Kroppens proportioner är min utgångspunkt, hantverket är själva konsten. Tygmönstren i egen design och alla mallar för tillskärningen gör jag för hand i full skala. Mina kläder skall vara trivsamma och eleganta året om. Med en stil och i kvaliteter som varar länge!


TEXTILE & CLOTHING
I create my textile prints, and templates for cutting, full scale by hand, for cosy fit and elegant garments.

KERSTIN BOULOGNER – TEXTIL & KLÄDER
Missionshuset Hablingbo 862 · 623 42 Havdhem · 070 817 29 74 · www.boulogner.com