affisch-utställning-härd

HÄRD –horisonten, himlen, havet och hemmet

Eva Szentiványi är konstnär, konsthantverkare och keramiker. Hon tillverkar bruksföremål och intresserar sig för förhållandet och spänningen mellan platsen och personen – hemmet och identiteten. Hon utforskar genom keramiken teman kring frihet och rotlöshet, hemmahörande eller tillhörighet och utanförskap eller främlingskap.

I utställningen HÄRD visas skulpturer och bruksföremål sprungna ur en process som pågått sedan Szentiványi flyttade till Gotland 2020.