Utöver våra utställningar anordnas andra evenemang i Galleriet så som Skapande Skola, workshops och föreläsningar. 

Vi ser fram mot att arrangera fler evenemang efter pandemin!In addition to our exhibitions, other events are organized in the Gallery, such as workshops and lectures.

We look forward to arranging more events after the pandemic!