Eva Szentiványi

KERAMIK

Arbetar med skulptur, ­bruksgods och måleri. 
Mina arbeten tar ofta avstamp i ett tema, och kan se väldigt olika ut beroende på vad objekten vill berätta. Samtidigt låter jag materialen inspirera och vägleda mig i arbetet. Jag kan förlora mig i ytor och strukturer, hur färger möts och hur lager som ligger under kan lysa igenom. Detaljer, rytm och taktilitet är viktigt för mig.Jag flyttade till Gotland våren 2020 och har nu ateljé på Kulturrum i Visby.


CERAMICS

EVA SZENTIVÀNYI – KERAMIK
· · 070 776 07 18 · www.szentivanyi.se