KERAMIK
Med inspiration från forna tider och kulturer gör jag min keramik i enkla former med spännande ytor ock detaljer. Materialet är oftast högbränd lergodslera i ”smokefieringteknik”. Mina alster säljs på GKF och endast efter överenskommelse i min ateljé i Burs.


CERAMICS
My work, mostly smoke-fired clay, is inspired by ancient times and cultures in simple shapes with exciting surfaces and details.

EVA-MARIE KOTHE – KERAMIK
Burs Flors 138 · 623 49 Stånga · 070 303 87 45 · www.evamariekothe.com