Torgeir Leander visar i en retrospektiv ett urval av alster som speglar hans långa yrkesliv som keramiker. Krukor som bär spår av en konsthantverkares djupa kunnande och nära förhållande till sitt material. Kunskaper som sitter i kroppen och händerna efter många år, och som bygger på tidigare generationers kunnande. Kunskaper med förmågan att förmedla livets poesi. 

Galleri STUK, Wallérs Plats 5, Visby
Vernissage kl 16.00, kort presentation av utställningen kl 17.30.