Anki Wolter
Konsthantverkare
En av tio
medlemmar i GKF
Kooperativet GKF

En mötesplats, ett galleri och en butik i Visby var målet, när vi i mitten av 1990–talet, bildade föreningen GKF - Gotländska Konsthantverkare & Formgivare.

Det blev mer än så – ett utvecklande samarbete mellan konst- närliga yrkesutövare med verkstäder på olika håll på Gotlands landsbygd. Projekt och utställningar i Sverige och utomlands gör oss till en sammanhållen grupp - trots medlemmarnas olika arbetssätt, material och formspråk.Öppettider

Nu har vi stäng i butik och galleri. Vi öppnar igen fredag 1 februari kl: 11.00

Söka medlemskap i GKF
Klicka här